Mr. Nguyen Tuan Huy

Ban thường vụ VINASA, Trưởng ban CNTT, Tổng công ty Viễn thông MobifoneShare

Mr. Nguyen Tuan Huy