CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Expand All +
 • 1. PHIÊN KHAI MẠC

  08:00 – 17:00 | 29/11/2023 (L7 West Lake Hà Nội by Lotte)

 • Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông
  29/11/2023

 • Hoặc: Xây dựng, kết nối, khai thác dữ liệu, phát triển kinh tế số tại Hà Nội, những bài toán cần lời giải
  Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở TTTT Hà Nội*
  29/11/2023

 • Trình bày của chuyên gia trong nước/quốc tế
  29/11/2023

 • Trình bày của đại diện doanh nghiệp/chuyên gia
  29/11/2023

 • Chuyên gia trong nước/quốc tế
  29/11/2023

 • Đại diện tổ chức quốc tế (Thái Lan/Hàn Quốc/Singapore/Anh…)
  29/11/2023

 • Đại diện lãnh đạo Tỉnh Khánh Hoà/Thừa Thiên Huế/Đà Nẵng
  29/11/2023

 • Nội dung:
  - Chính sách thúc đẩy đô thị thông minh
  - Khai thác, sử dụng dữ liệu hiệu quả để xây dựng đô thị thông minh
  Diễn giả:
  - Đại diện LĐ Bộ Thông tin và Truyền thông
  - Đại diện LĐ UBND tp. Hà Nội
  - Đại diện LĐ tỉnh, thành phố
  - Đại diện các thành phố trên thế giới (Thái Lan/Hàn Quốc/Singapore/Anh…)
  - Chuyên gia
  - Đại diện DN CNTT đang triển khai Smart City
  29/11/2023

 • 2. CHUYÊN ĐỀ 1: CHÍNH QUYỀN, NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

  13:00 – 17:00 | 29/11/2023

 • Đại diện lãnh đạo VINASA
  29/11/2023

 • Hoặc: Hình thành hệ sinh thái chính quyền số, lấy sự phục vụ người dân và doanh nghiệp là trung tâm để xây dựng đô thị thông minh, đáng sống
  Bài trình bày của chuyên gia
  29/11/2023

 • Trình bày của doanh nghiệp
  29/11/2023

 • Trình bày của doanh nghiệp
  29/11/2023

 • Chủ trì: Lãnh đạo VINASA
  Khách mời:
  - Lãnh đạo UBND tp. Hà Nội
  - Lãnh đạo 1 tỉnh/thành phố
  - Chuyên gia
  - Lãnh đạo DN
  29/11/2023

 • Đại diện Bộ Xây dựng
  29/11/2023

 • Chuyên gia Malaysia
  29/11/2023

 • Đại diện doanh nghiệp/chuyên gia
  29/11/2023

 • Chủ trì: Đại diện lãnh đạo VINASA
  Khách mời:
  - Đại diện Bộ Xây dựng
  - Đại diện Bộ TTTT
  - Đại diện TP Hà Nội
  - Đại diện 1 địa phương
  - Chuyên gia
  - Đại diện Doanh nghiệp
  29/11/2023

 • 3. CHUYÊN ĐỀ 2: CÔNG NGHỆ, DỮ LIỆU VÀ KẾT NỐI

  13:00 – 17:00 | 29/11/2023

 • Đại diện Bộ Giao thông vận tải/Sở GTVT Hà Nội
  29/11/2023

 • Đại diện doanh nghiệp/chuyên gia
  29/11/2023

 • Hoặc: An toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong xây dựng thành phố thông minh
  Đại diện doanh nghiệp
  29/11/2023

 • Khách mời:
  - Đại diện lãnh đạo Sở TTTT/Xây dựng Hà Nội
  - Đại diện Tỉnh Quảng Ninh
  - Đại diện Tỉnh Kiên Giang
  - Chuyên gia
  - Đại diện doanh nghiệp
  29/11/2023

 • Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
  29/11/2023

 • Đại diện doanh nghiệp cung cấp giải pháp 5G
  29/11/2023

 • Đại diện tỉnh Kiên Giang/Đà Nẵng
  29/11/2023

 • Đại diện doanh nghiệp
  29/11/2023

 • Chủ trì: Đại diện lãnh đạo VINASA
  Khách mời:
  - Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông
  - Đại diện Sở TTTT Hà Nội
  - Đại diện tỉnh Kiên Giang/Đà Nẵng
  - Chuyên gia
  - Đại diện doanh nghiệp
  29/11/2023

 • 4. CHUYÊN ĐỀ 3: HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN

  Chủ đề: Thành phố thông minh tại Châu Á 13:00 – 17:00 | 29/11/2023

 • - Đại diện lãnh đạo VINASA
  - Đại diện UBND TP. Hà Nội
  29/11/2023

 • Đại diện Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng
  29/11/2023

 • Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội/1 doanh nghiệp BĐS
  29/11/2023

 • Đại diện cơ quan quản lý/doanh nghiệp/chuyên gia Malaysia
  29/11/2023

 • Đại diện cơ quan quản lý/doanh nghiệp/chuyên gia Thailand
  29/11/2023

 • Đại diện cơ quan quản lý/doanh nghiệp/chuyên gia Singapore
  29/11/2023

 • Đại diện cơ quan quản lý/doanh nghiệp/chuyên gia
  29/11/2023

 • Khách mời:
  - Lãnh đạo Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng
  - Lãnh đạo UBND tp. Hà Nội
  - Các diễn giả quốc tế đến từ Thailand, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc…
  29/11/2023

 • 5a. CHUYÊN ĐỀ 1: CHÍNH QUYỀN VÀ NGƯỜI DÂN (Tiếp)

  09:00 – 17:00 | 30/11/2023

 • Chủ trì: Lãnh đạo VINASA
  Khách mời: Đại diện lãnh đạo 1 doanh nghiệp công nghệ/chuyên gia
  30/11/2023

 • Đại diện doanh nghiệp
  30/11/2023

 • Đại diện doanh nghiệp/chuyên gia
  30/11/2023

 • Đại diện doanh nghiệp/chuyên gia
  30/11/2023

 • Hoặc: Khai thác dữ liệu trong quy hoạch giao thông đô thị
  Đại diện doanh nghiệp/chuyên gia
  30/11/2023

 • Đại diện doanh nghiệp
  30/11/2023

 • Đại diện doanh nghiệp quốc tế
  30/11/2023

 • Chủ trì: Đại diện lãnh đạo VINASA
  Khách mời:
  - Đại diện Bộ Giao thông vận tải
  - Đại diện Sở Giao thông vận tải Hà Nội
  - Đại diện Thành phố Hồ Chí Minh
  - Chuyên gia
  - Đại diện doanh nghiệp
  30/11/2023

 • 5b. HỘI THẢO: XÂY DỰNG, KẾT NỐI VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ

  13:30 – 17:00 | 30/11/2023

 • Đại diện Vụ Kinh tế số, Xã hội số, Bộ Thông tin và Truyền thông
  30/11/2023

 • Đại diện lãnh đạo UBND/Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội
  30/11/2023

 • Ông Võ Trí Thành/Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế
  30/11/2023

 • Chủ trì: Đại diện lãnh đạo VINASA
  Khách mời:
  - Đại diện Vụ Kinh tế số, Xã hội số, Bộ TTTT
  - Đại diện lãnh đạo UBND/Sở TTTT Hà Nội
  - Đại diện Lãnh đạo UBND/ Sở TTTT Bình Dương
  - Chuyên gia
  - Đại diện doanh nghiệp
  30/11/2023

 • Đại diện doanh nghiệp
  30/11/2023

 • Hoặc: Giải pháp thương mại điện tử kết nối nông sản, hàng hoá của địa phương với người tiêu dùng toàn quốc
  Đại diện doanh nghiệp
  30/11/2023

 • Đại diện doanh nghiệp
  30/11/2023

 • Chủ trì: đại diện lãnh đạo VINASA
  Khách mời:
  - Đại diện Bộ Công thương
  - Đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử/Hiệp hội Logistics
  - Đại diện 1 địa phương phát triển về thương mại điện tử
  - Chuyên gia
  - Đại diện doanh nghiệp
  30/11/2023

 • 6a. CHUYÊN ĐỀ 2: CÔNG NGHỆ, DỮ LIỆU VÀ KẾT NỐI (tiếp)

  09:00 – 17:00 | 30/11/2023

 • Đại diện doanh nghiệp
  30/11/2023

 • Đại diện doanh nghiệp
  30/11/2023

 • Chủ trì: Đại diện lãnh đạo VINASA
  Khách mời:
  - Đại diện doanh nghiệp công nghệ trong nước
  - Đại diện doanh nghiệp công nghệ quốc tế
  30/11/2023

 • Đại diện doanh nghiệp
  30/11/2023

 • 6b. HỘI THẢO: CUỘC SỐNG TIỆN NGHI VÀ NHÀ THÔNG MINH

  13:30 - 17:00 | 30/11/2023

 • Đại diện chuyên gia/doanh nghiệp
  30/11/2023

 • Đại diện doanh nghiệp
  30/11/2023

 • Đại diện doanh nghiệp
  30/11/2023

 • Đại diện doanh nghiệp
  30/11/2023

 • Đại diện doanh nghiệp
  30/11/2023

 • 1 KOL chia sẻ
  30/11/2023

 • Đại diện doanh nghiệp
  30/11/2023

 • Chủ trì: Đại diện lãnh đạo VINASA
  Khách mời:
  - Doanh nghiệp cung cấp giải pháp
  - KOL
  - Chuyên gia
  30/11/2023

 • 7. CHUYÊN ĐỀ 3: HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN (tiếp)

  Hội thảo: Các giải pháp, tiện ích số thông minh 09:00 – 12:00 | 30/11/2023