THÔNG TIN HỘI NGHỊ

Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam (Vietnam – Asia Smart City Summit) là sự kiện quốc gia và quốc tế do VINASA tổ chức thường niên từ năm 2017. Với mục tiêu nhằm chia sẻ tầm nhìn, chiến lược, kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh của các thành phố tại Việt và học hỏi kinh nghiêm quốc tế, dựa trên các điều kiện thực tế của Việt Nam để tập hợp các sáng kiến phát triển đô thị thông minh, nâng cao chất lượng của người dân, đưa ra những giải pháp quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị, ứng dụng các nền tảng công nghệ mới.

Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – Châu Á 2024 với chủ đề: “Đô thị thông minh – Kinh tế số – Phát triển bền vững” dự kiến sẽ thu hút sự tham dự của 2000+ lượt đại biểu tham dự trực tiếp trong 02 ngày, là lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, các cơ quan, bộ, ngành, trung ương và địa phương; lãnh đạo các tập đoàn, các tổng công ty, các doanh nghiệp, tổ chức thuộc các ngành công nghiệp lớn như Năng lượng, Xây dựng, Bất động sản… lãnh đạo các Tập đoàn, doanh nghiệp CNTT hàng đầu trong nước, các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, các đơn vị nghiên cứu, chuyên gia và các cơ quan thông tấn báo chí. Hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác, xây dựng và phát triển Thành phố thông minh cho các tỉnh/thành phố tại Việt Nam, kết nối hợp tác chuyển đổi số cho các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, tổ chức trong nước. Hội nghị sẽ có các hoạt động Hội thảo chuyên đề; Triển lãm các thành tựu và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh của doanh nghiệp, tổ chức; Kết nối cung cầu, giao thương hợp tác. Cụ thể các chuyên đề như sau:

  • CHUYÊN ĐỀ 1: CHÍNH QUYỀN & KINH TẾ SỐ
  • CHUYÊN ĐỀ 2: CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG
  • CHUYÊN ĐỀ 3: DI CHUYỂN THÔNG MINH
  • CHUYÊN ĐỀ 4: HẠ TẦNG VÀ TÒA NHÀ THÔNG MINH
  • CHUYÊN ĐỀ 5: MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG

Thời gian: từ 14 -15/11/2024
Địa điểm: Hà Nội

 Liên hệ Ms. Mai Kim Duyên, M: 0987683299, E: duyenmk@vinasa.org.vn