KẾT NỐI CUNG CẦU

Dịch vụ Kết nối –  Tư vấn Chuyển đổi số (BMO) là dịch vụ Kết nối giữa cho khách hàng, đơn vị có nhu cầu CĐS với Chuyên gia, đơn vị cung cấp Sản pháp/giải pháp qua hình thức gặp gỡ 1:1 theo thời gian đã xác nhận.

Hình thức:

VINASA sẽ liên hệ tới các Đại biểu tham dự Diễn đàn, giới thiệu về các DN có cung cấp Sản phẩm/Giải pháp/Dịch vụ. Nếu đơn vị nào có nhu cầu, họ sẽ gửi yêu cầu gặp gỡ.

  • Đến ngày sự kiện, VP em sẽ cung cấp 1 bàn matching tại khu vực Business Matching để các đơn vị gặp gỡ nhau theo thời gian đã xếp cho 2 ngày 29-30/11/2023
  • Hoặc có thể trao đổi trực tuyến qua Zoom/Webex theo lịch làm việc phù hợp
  • DN đăng ký có thể lựa chọn DN tham gia, VINASA sẽ liên hệ để đặt lịch hẹn tại Diễn đàn

Thời gian: 29-30/11/2023 hoặc theo thời gian phù hợp của đơn vị

Thông tin chi tiết liên hệ: Ms. Tuyết, 0948117588, tuyetlta@vinasa.org.vn