Ông Vũ Văn Tiệp

Giám đốc sản phẩm Veka.ai - Công ty Cổ phần Dịch vụ - Dữ liệu CNTT Vi Na (VNG Cloud)Share

Ông Vũ Văn Tiệp